Klister er kun tillatt i gamle hallen, og da fra 16 år og oppover. Klister skal kun påføres på angitte klisterstasjoner, og skal absolutt ikke påføres på tribunen. Baller som ikke er i bruk skal oppbevares i poser/ bagger, og ikke på tribunene eller andre steder i anlegget. Vask hendene før besøk i andre deler av anlegget. Klisterballer er ikke tillatt brukt i bla. Vestibyle, garderober, ganger og flerbrukshallen. Overtredelser kan bli straffet med gebyrer. For best trifsel for alle, vennligst respekter dette.