Driftsleder: 
Jan Gunnar Gundersen 

Vaktmestere: 
Arne Pettersen, Raymond Fredriksen og Jan Pedersen

Postadresse: 
MANDALSHALLEN 
Lindesnes kommune
Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal

Besøksadresse: 
Fridtjov Nansensvei 13 
4514 Mandal

38 27 31 20

38 26 08 70

47 45 16 25

http://www.mandalshallen.no