Skolesvømming / opplæring alle dager utenom skolenes ferier. Skolene leier bassengene og er ansvarlig for egne livreddere ( 1 pr 15 elever ), og opplæring / oppfrisking ( hvert år ) av disse. Alle Mandalsskolene benytter seg av oss, samt fler av nabokommunene. Ved skolefri brukes svømmehallen til komersiell utleievirksomhet.

Canon jobb 17.09.14 116

 

Canon jobb 17.09.14 130